Valium Online Usa Buy D10 Diazepam Buy Cheap Valium Uk Online Order Valium Online From India Buy 1000 Diazepam Online Buy Original Valium
Order Diazepam Australia

Blog > Les Claus per emprendre

Per tenir èxit en la creació d’una empresa no n’hi ha prou amb tenir una bona idea de negoci. Entre els factors més importants per a l’èxit d’una iniciativa -juntament amb la idea i les condicions del mercat- estan les pròpies capacitats de la persona emprenedora.

print | mail |
Valium Online Prescription
Emprender es posible

Per tenir èxit en la creació d’una empresa no n’hi ha prou amb tenir una bona idea de negoci. Entre
els factors més importants per a l’èxit d’una iniciativa -juntament amb la idea i les condicions del mercat- estan les pròpies capacitats de la persona emprenedora.

Sovint la persona que inicia un projecte empresarial té un alt coneixement tècnic en el negoci que
vol dur a terme, però per crear una empresa és imprescindible comptar a més a més amb uns
determinats coneixements, habilitats i actituds entre les què podem destacar les següents:
 

  • Lideratge i coaching: Capacitat de definir i impulsar la visió empresarial i d’optimitzar el talent de les persones que participen en el projecte.
  • Treball en equip: Ser capaç de liderar i organitzar la feina de manera eficaç
  • Relacions interpersonals: La tasca de l’emprenedor és molt relacional tant a dins de l’empresa (amb els empleats) com fora (clients, entitats financeres, administracions...)
  • Habilitats de gestió: Emprar adequadament diners, persones, recursos i temps
  • Orientació al servei: Posar-se sempre en el lloc del client
  • Esperit emprenedor: No conformar-se mai amb el què s’ha aconseguit, innovar constantment

 
El millor però, es que aquestes habilitats i aptituds, tot i que poden ser innates, també es poden
treballar per assolir-les. A través de l’aplicatiu Valium 2Mg Online qualsevol persona pot avaluar i treballar les seves competències emprenedores per tal de convertir-se en una persona emprenedora d’èxit.
 
Barcelona, 26 de novembre de 2012

admin Vie, 2012-11-30 11:26